Formularz KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW DO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs

„ KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW DO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO „

  Dane uczestnika szkolenia

  Adres zamieszkania

  Płatnikiem jest zakład pracy

  Dane firmy do faktury


  Osoba zgłaszająca  Zobowiązania i zgody

  akceptuję kwotę płatności

  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Centrum szkoleń i Biznesu z siedzibą w Płońsku przy ul. Pułtuska 41

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu zgłoszenia przez Centrum Szkoleń i Biznesu z siedzibą w Płońsku w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Informujemy, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Centrum Szkoleń i Biznesu z siedzibą w Płońsku przy ul. Pułtuska 41

  Oświadczam, że akceptuję otrzymanie faktury w formie elektronicznej.