MS EXCEL W BIZNESIE

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs

„ MS EXCEL W BIZNESIE „

 

Program szkolenia ( 16 godzin tj. 2 dni x 8 godzin ):

Wprowadzenie do obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • budowa MS Excel – podstawowe obiekty i ich funkcjonalność
 • sposoby sprawnego wprowadzania i przetwarzania danych w arkuszu
 • formatowanie standardowe, niestandardowe, warunkowe w prezentacji danych
 • obsługa arkuszy za pomocą skrótów klawiszowych

Wprowadzenie do obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • budowa MS Excel – podstawowe obiekty i ich funkcjonalność
 • sposoby sprawnego wprowadzania i przetwarzania danych w arkuszu
 • formatowanie standardowe, niestandardowe, warunkowe w prezentacji danych
 • obsługa arkuszy za pomocą skrótów klawiszowych

Tworzenie formuł i prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem funkcji arkuszowych

 • zasady tworzenia formuł w arkuszu – odwołania względne, bezwzględne, nazwy
 • wykorzystanie funkcji arkuszowych w tworzeniu własnych arkuszy obliczeniowych, w tym m.in. funkcji jeżeli, suma.jeżeli, wyszukaj.pionowo, indeks, przesunięcie, bd.suma
 • tworzenie formuł tablicowych w przypadku złożonych problemów obliczeniowych,

Wykorzystanie narzędzi wewnętrznych

 • poszukiwanie optymalnego wyniku w problemach decyzyjnych z wykorzystaniem narzędzia szukaj wyniku
 • wariantowe planowanie działań z wykorzystaniem narzędzia scenariuszy
 • wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych

Wykorzystanie wykresów do prezentacji danych

 • tworzenie wykresów – przegląd możliwości, wykresy dwuosiowe
 • modyfikacje danych prezentowanych na wykresach – wykorzystanie kontrolek
  tworzenie wykresów przestawnych

Zapewniamy :

 • 16 godzin kursu( 2 dni x 8 godzin)
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Płońsk

ilość godzin szkolenia : 16 godzin

cena szkolenia : 400,00 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

centrumszkolen@poczta.fm

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zebrania się mniejszej liczby chętnych ( grupa mni, 6 osób )

TERMIN ROZPOCZĘCIA : 12..05.2018

Koszt uczestnictwa jednej osoby   400

Płatność przed rozpoczęciem kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia kursu,

Zajęcia odbywają się w soboty – 8 godzin dziennie w godz. od 9.00 – 15.30

Miejsce zajęć: Płońsk