Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Biznes

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
Menadżer małego biznesu„

Kurs adresowany jest do osób, które chcą  założyć własną działalność gospodarczą i w związku z tym potrzebują zdobyć lub poszerzyć swój zakres wiedzy i umiejętności, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości związane z pomysłem na działalność gospodarczą. Dużym atutem kursu jest doświadczona, wykwalifikowana kadra, która służy wsparciem merytorycznym dla początkującego przedsiębiorcy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kompendium wiedzy w obszarze rozpoczynania i prowadzenia małego biznesu.

Osoby zainteresowane mogą przedłużyć zagadnienia o : warsztat pisania biznesplanu działalności gospodarczej

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad księgowości,
 • identyfikowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa,
 • wybierania lokalizacji firmy,
 • marketingu.

PROGRAM SZKOLENIA (10 godziny )

 1. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • Procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej – wpis do CEIDG – osoba fizyczna prowadząca dział. gospodarczą
  • Ograniczenia swobody działalności gospodarczej : działalność wymagająca zezwolenia, działalność regulowana, koncesjonowana, licencjonowana
  • Dokumenty zgłoszeniowe ( druk CEIDG, zgłoszenie ZUS, zgłoszenie US )
 2. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA I KSIĘGOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY
  • Formy opodatkowania działalności gospodarczej :
  • podatki w działalności gospodarczej :
  • podatek od towarów i usług (VAT),
   - podatek dochodowy od osób fizycznych
  • wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej :
  • Księgowość małej firmy :
  • Dokumenty i dowody księgowe:
   - Wymogi stawiane dokumentom księgowym,
   - Wypełnianie faktury VAT, rachunków
   - Ewidencja przychodów - podstawa ustalania podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (ryczałt ewidencjonowany):
   - Zasady prowadzenia ewidencji przychodów,
   - Obliczanie przychodów, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego,
   - Księga przychodów i rozchodów jako podstawa ustalania podatku dochodowego na zasadach ogólnych
  • Podstawa opodatkowania, zasady prowadzenia KPIR,
  • Obliczanie dochodu, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego oraz zasady rozliczeń z urzędem skarbowym,
  • dodatkowe ewidencje księgowe
 3. ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • naliczanie i odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego
  • -naliczanie miesięcznych zaliczek podatku zryczałtowanego – zajęcia warsztatowe
  • deklaracje podatkowe
  • deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług VAT-7 
 4. Marketing i promocja w działalności gospodarczej
  • Jak rozumieć marketing w działalności gospodarczej
  • Instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek
  • Promocja – instrumenty promocji
  • Reklama
 5. Wybrane aspekty prawne prowadzonej działalności gospodarczej
  • Pojęcie stosunku pracy
  • Różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie czy o dzieło
  • Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp i ppoż

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu (2 dni x 5 godzin )
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę
 • Wsparcie merytoryczne
 • Profesjonalne materiały
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Cena szkolenia : 1.100 zł

Gwarantujemy :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfkat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
Skuteczna reklama i promocja w działalności gospodarczej„ 

Promocja w sektorze małych i średnich firm jest narzędziem często bagatelizowanym. Z jednej strony przedsiębiorcy wydają sobie zdawać sprawę wagi instrumentu z drugiej wciąż jeszcze istnieje przekonanie, że te działania można robić z doskoku, bez większego angażowania się.

Na czy polega promowanie firmy w obecnych realiach rynkowych ?

Jakie instrumenty promocyjne warto wykorzystać w działalności firm ?

Od czego zależy skuteczność działań promocyjnych ?

Na te i inne pytania pomożemy Państwu znaleźć rozwiązanie na jednodniowym szkoleniu w zakresie „ Skuteczna reklama i promocja działalności gospodarczej „

Kurs adresowany jest do przedsiębiorców oraz pracowników, którzy są odpowiedzialni za promocję firmy

PROGRAM SZKOLENIA (6 godzin )

 1. Dlaczego promocja jest taka ważna ?
 2. Na czym polega skuteczne promowanie firmy w obecnych realiach rynkowych ?
 3. Jak budować efektywne kampanie promocyjne ?
 4. Instrumenty promocyjne
  • Reklama w działalności gospodarczej
  • Promocja sprzedaży , środki promocji i ich zastosowanie
  • Sprzedaż osobista – zapominane narzędzie promowania firmy
  • Public relations – a co to takiego ?
  • Internet
 5. Od czego zależy skuteczność działań promocyjnych ?

Zapewniamy :

 • 6 godzin szkolenia
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę
 • Wsparcie merytoryczne
 • Profesjonalne materiały
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Cena szkolenia : 700 zł

Gwarantujemy :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

 

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
„Kurs marketingu – Specjalista ds. marketingu i handlu„

CEL KURSU :

Kurs przygotowuje do pracy w działach marketingu, w działach handlowych . Uczestnik poprzez udział w kursie może zweryfikować swoją wiedzę i poszerzyć w obszarze marketingu. wynagrodzeń.

ADRESACI KURSU :

Kurs skierowany jest zarówno do osób przygotowujących się do pracy na stanowiskach marketingowych i handlowych jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze marketingu i handlu

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu certyfikat.

 

Program szkolenia (35 godz. Tj. 7 dni x 5 godz. ):

 1. Uwarunkowania postępowania marketingowego
 2. Marketing-mix
 3. Koncepcja marketingu mix
 4. Czynniki warunkujące proces sprzedaży
 5. Popyt rynkowy
 6. Proces podejmowania decyzji nabywczych przez klienta
 7. Psychologiczne aspekty postępowania konsumentów na rynku
 8. Proces podejmowania decyzji „ zakupowych „
 9. Formułowanie strategii marketingowej
 10. Kryteria i sposoby oceny możliwości działania przedsiębiorstwa na rynku ( analiza SWOT )
 11. Sporządzanie analizy SWOT
 12. Analiza portfelowa
 13. Macierz wzrostu / udziału w rynku
 14. Wybór rynku docelowego
 15. Segmentacja rynku, istota segmentacji rynku
 16. Identyfikacja segmentu rynku
 17. Badania marketingowe
 18. Produkt jako instrument marketingu mix
 19. Przygotowywanie ofert handlowych
 20. Cykl życia produktu na rynku
 21. Rola marki, opakowania
 22. Cena jako instrument marketingu
 23. Czynniki kształtujące cenę rynkową
 24. Dystrybucja jako trzeci instrument marketingu mix.
 25. Sprzedaż jako ostatnie ogniwo sprzedaży
 26. Typologia konsumentów
 27. Promocja jako system komunikacji marketingowej
 28. Istota i funkcje reklamy
 29. Instrument reklamy
 30. Przebieg kampanii reklamowej
 31. Promocja sprzedaży i sprzedaż osobista
 32. Instrumenty promocji
 33. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 34. przygotowanie budżetu promocji konsumenckich i handlowych
 35. Konstruowanie narzędzi promocji danego produktu
 36. Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami biznesowymi
 37. Kształtowanie działań usprawniających obsługę klientów
 38. Planowanie i nadzorowanie podejmowanych działań marketingowych;
 39. Przygotowanie ofert handlowych;
 40. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez udział w wydarzeniach branżowych tj. konferencje, targi, itp.

Na zajęciach realizowane są warsztaty praktyczne obejmujące : analizę SWOT, sporządzanie profili klientów, analizę konkurencji, sporządzanie programów promocyjnych, konstruowanie strategii promocyjnych produktu

Uczestnicy którzy zdadzą egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną Centrum Szkoleń i Biznesu uzyskają co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi otrzymują CERTYFIKAT   (wg klasyfikacji MPiPS) 243106

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145). 

 

Zapewniamy :

 • 35 godzin kursu (7 dni x 5 godzin )
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę
 • Wsparcie merytoryczne
 • Profesjonalne materiały
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Certyfikat po zdaniu egzaminu

 

Cena szkolenia : 3.600 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na jednodniowe warsztaty
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW – TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH

Współczesny menadżer to przywódca i autorytet. Nie da się właściwie zarządzać zespołem pracowników bez wykształcenia pewnych niezbędnych umiejętności menadżerskich. Niezwykle cenną umiejętnością dobrego menadżera jest efektywne komunikowanie w grupie oraz budowanie jasnych komunkatów poprzez udzielanie prawidłowych informacji zwrotnych do podwładnych. Teoretycznie, właściwie każdy menadżer mówi, że to nic trudnego. Doświadczenia pokazują jednak wiele niedociągnięć w tym jak by mogło się wydawać prostym obszarze.

W programie :

 • Dlaczego tak trudno zarządzać zespołem?
 • Pamiętaj o tym, aby wypracować autorytet i pozycje w grupie
 • To co najtrudniejsze – jak efektywnie komunikować się w relacjach z podwładnymi
 • Co to znaczy dobra komunikacja w zespole i dlaczego jest taka ważna
 • Błędy w komunikowaniu i ich wpływ na relacje w zespole
 • Umiejętne formułowanie i udzielanie informacji zwrotnych do pracowników ( feedback )
 • Modele dawania informacji zwrotnych ( karanie, nagradzanie ) – wypracowywanie informacji zwrotnych
 • Rozmowa dyscyplinująca – standard rozmowy

Podczas szkolenia :

 • Wypracowujemy , jak budować autorytet w grupie i jak go utrzymać
 • Doskonalimy umiejętności prowadzenia rozmów przelożony – podwładny
 • Doskonalimy dawanie informacji zwrotnych

Szkolenie trwa : 7 godzin

 • miejsce szkolenia : Płońsk, Ciechanów
 • ilość godzin szkolenia : jeden dzień ( 7 godz. )

 

Cena szkolenia : 780 zł

Gwarantujemy :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na indywidualne konsultacje
WSPARCIE NA STARCIE -  JAK SKUTECZNIE ROZPOCZĄĆ I POPROWADZIĆ SMALL BIZNES „

Zapraszamy do skorzystania z 6 godzinnego indywidualnego wsparcia szkoleniowego dla osób zainteresowanych utworzeniem działalności gospodarczej.

Wsparcie na starcie – to projekt adresowany do osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i potrzebują merytorycznego wsparcia związanego z planowaną działalnością gospodarczą. Cechą charakterystyczną wsparcia jest to, że jest ono prowadzone w formie dogodnej dla osoby zainteresowanej indywidualnie, w czasie ustalonym z osobą zainteresowaną.

Uczestnik ma możliwość dysponowania 6 godzin, w ramach których może konsultować treści, którymi jest zainteresowany. Oferujemy :

 • - wsparcie księgowe ( informacja o dogodnych formach opodatkowania, pomoc w wyborze formy opodatkowania )
 • - wsparcie w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
 • - wsparcie w obszarze marketingu i promowania firmy
 • - wsparcie w obszarze procedur prawnych, prawa podatkowego

WSPARCIE NA STARCIE to doskonałe uzupełnienie, dla osób, które kończąc kurs chcą rozwijać swoje umiejętności poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej np. usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi florystyczne, usługi remontowo – budowlane itd.

Zapewniamy :

 • 6 godzin konsultacji ( uczestnik sam wybiera liczbę godzin dziennie po konsultacji z trenerem
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę
 • Wsparcie merytoryczne
 • Zaświadczenie

 

Cena szkolenia : 850,00 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną