Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Komputer

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
MS EXCEL W BIZNESIE„

Celem szkolenia jest przygotowanie do efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w pracy biznesowej .Podczas szkolenia szczególna uwaga zostaje zwrócona na efektywne wykorzystanie programu w pracy biznesowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na narzędzia Excel wzmacniające przygotowanie profesjonalnych analiz i raportów .
Szkolenie obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje w programie których umiejętne wykorzystanie umożliwi wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy najczęściej sporządzanych analiz i raportów.

Program szkolenia ( 10 godzin tj. 2 dni x 5 godzin ):

Wprowadzenie do obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • budowa MS Excel – podstawowe obiekty i ich funkcjonalność
 • sposoby sprawnego wprowadzania i przetwarzania danych w arkuszu
 • formatowanie standardowe, niestandardowe, warunkowe w prezentacji danych
 • obsługa arkuszy za pomocą skrótów klawiszowych

Wprowadzenie do obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • budowa MS Excel – podstawowe obiekty i ich funkcjonalność
 • sposoby sprawnego wprowadzania i przetwarzania danych w arkuszu
 • formatowanie standardowe, niestandardowe, warunkowe w prezentacji danych
 • obsługa arkuszy za pomocą skrótów klawiszowych

Tworzenie formuł i prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem funkcji arkuszowych

 • zasady tworzenia formuł w arkuszu – odwołania względne, bezwzględne, nazwy
 • wykorzystanie funkcji arkuszowych w tworzeniu własnych arkuszy obliczeniowych, w tym m.in. funkcji jeżeli, suma.jeżeli, wyszukaj.pionowo, indeks, przesunięcie, bd.suma
 • tworzenie formuł tablicowych w przypadku złożonych problemów obliczeniowych,

Wykorzystanie narzędzi wewnętrznych

 • poszukiwanie optymalnego wyniku w problemach decyzyjnych z wykorzystaniem narzędzia szukaj wyniku
 • wariantowe planowanie działań z wykorzystaniem narzędzia scenariuszy
 • wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych

Wykorzystanie wykresów do prezentacji danych

 • tworzenie wykresów – przegląd możliwości, wykresy dwuosiowe
 • modyfikacje danych prezentowanych na wykresach – wykorzystanie kontrolek tworzenie wykresów przestawnych

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu( 2 dni x 5 godzin)
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Ciechanów /Płońsk

ilość godzin szkolenia : 10 godzin

cena szkolenia : 1950,00 zł

W cenie szkolenia :

 • materiały dydaktyczne
 • bufet kawowy
 • certyfikat

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla grupy osób cena szkolenia każdorazowo ustalana z klientem.

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
MS EXCEL – POZIOM PODSTAWOWY„

Program szkolenia ( 10 godzin tj. 2 dni x 5 godzin ):

 • Zapoznanie z pojęciami i środowiskiem programu Microsoft Excel
 • Podstawowe operacje na danych
 • Formatowanie
 • Formuły i funkcje w programie Microsoft Excel
 • Operacje na listach danych
 • Operacje na danych
 • Wykresy i grafika
 • Drukowanie

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu( 2 dni x 5 godzin)
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Ciechanów/Płońsk

ilość godzin szkolenia : 10 godzin

cena szkolenia : 1300,00 zł

Zapewniamy :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
MS EXCEL – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Program szkolenia ( 10 godzin tj. 2 dni x 5 godzin ):

 • Formuły i funkcje w programie Microsoft Excel
 • Organizacja i ochrona informacji
 • Zaawansowane formatowanie
 • Analiza danych
 • Zarządzanie danymi
 • Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych
 • Wykorzystanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych
 • Drukowanie

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu( 2 dni x 5 godzin)
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • miejsce szkolenia : Ciechanów/Płońsk

ilość godzin szkolenia : 10 godzin

cena szkolenia : 1750,00 zł

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
MS EXCEL – POZIOM ZAAWANSOWANY

Program szkolenia ( 10 godzin tj. 2 dni x 5 godzin ):

 • Formuły i funkcje w programie Microsoft Excel
 • Zaawansowane formatowanie
 • Zarządzanie danymi
 • Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych
 • Wykorzystanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych
 • Drukowanie

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu( 2 dni x 5 godzin)
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Ciechanów /Płońsk

ilość godzin szkolenia : 10 godzin

cena szkolenia : 1950,00 zł

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
MS OFFICE (Word, Excel, Power Point)„

Program szkolenia (12 godzin tj. 3 dni x 4 godziny ):

LP

Temat

1.

Obsługa edytora tekstu Microsoft Word

Praca z dokumentem:

 • Tworzenie pustego dokumentu,
 • Zapisywanie nowoutworzonego,
 • Otwieranie dokumentu znajdującego się na lokalnym dysku twardym,

Podstawowe operacje na tekście:

 • Włączanie i wyłączanie znaków niedrukowalnych,
 • Wprowadzanie tekstu przy pomocy klawiatury - używanie klawisza ENTER, DEL, BACKSPACE,
 • Przenoszenie lub kopiowanie elementu na dużą odległość lub do innych dokumentów,
 • Formy szybkiego zaznaczania tekstu,
 • Wstawianie bieżącej daty i godziny,
 • Wstawianie symboli,
 • Używanie poleceń Cofnij i Ponów,
 • Wyszukiwanie tekstu,
 • Zamiana tekstu,
 • Formatowanie czcionki,
 • Zmienianie wielkości liter,
 • Wyrównywanie tekstu względem marginesów,
 • Tworzenie wcięcia akapitu,
 • Zmiana odstępów między wierszami,
 • Dodawanie obramowania do tekstu,
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych,
 • Rozmieszczanie tekstu na stronie przy pomocy tabulatorów,
 • Dodawanie cieniowania do akapitu lub zaznaczonego tekstu,
 • Ustawianie marginesów,
 • Wstawianie numerów stron,

Style

 • Tworzenie nowego stylu,
 • Modyfikacja stylów,
 • Zarządzanie stylami,

Spisy treści

 • Możliwości i zastosowanie w praktyce,
 • Tworzenie i modyfikacja spisów treści,
 • Aktualizacja spisów treści,

Tworzenie prostych tabel:

 • Wstawianie tabel,
 • Scalanie, dzielenie komórek tabeli,
 • Formatowanie tabeli,
 • Dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn,
 • Formatowanie tekstu w tabeli,
 • Zmienianie szerokości kolumn i wierszy,

Drukowanie:

 • Wybór rozmiaru papieru,
 • Przeglądanie dokumentu przed wydrukowaniem,
 • Drukowanie dokumentu,

Modyfikacja i zaawansowane formatowanie tekstu:

 • Tworzenie kolumn typu gazetowego,
 • Podział stron,
 • Wstawianie podziału strony,
 • Przypisy do tekstu,
 • Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego,
 • Nagłówek i stopka,
 • Autotekst,
 • Pola tekstowe,
 • Tworzenie list wypunktowanych,
 • Tworzenie list numerowanych,
 • Tworzenie listy hierarchicznej,

Elementy graficzne:

 • Wstawianie grafiki,
 • Wstawianie rysunku z Clip Gallery,
 • Wstawianie rysunku z pliku,
 • Dodawanie specjalnego efektu tekstowego,

Zabezpieczanie dokumentów:

 • Zabezpieczenie dokumentu przed niepowołaną modyfikacją,

Pisownia:

 • Poprawa pisowni w dokumencie i tworzenie własnych słowników,
 • Autokorekta i autotekst, jako metoda przyspieszania pracy,

2

Obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

Podstawowe pojęcia i struktura arkusza kalkulacyjnego:

 • Skoroszyt i arkusz – podstawowe pojęcia,
 • Pojęcie komórki i adresu komórki,

Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel:

 • Tworzenie pustego skoroszytu,
 • Zapisywanie utworzonego skoroszytu,

Praca z arkuszem Excela:

 • Tworzenie nowych arkuszy, usuwanie arkuszy, zmiana nazwy arkusza,
 • Zaznaczanie zakresów komórek,
 • Wpisywanie danych do arkusza,
 • Zmiana szerokości kolumn i wierszy,
 • Scalanie komórek,
 • Kopiowanie zawartości komórek,
 • Przeniesienie zawartości komórek,
 • Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn,
 • Dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy,
 • Wprowadzanie i poprawianie danych w komórkach arkusza:
 • Typy danych tekst, data, liczba
 • Poprawianie danych
 • Kopiowanie i przenoszenie różnych typów danych
 • Wypełnianie komórek serią danych

Formatowanie tabeli:

 • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, procenty, inne),
 • Czcionka i wyrównanie,
 • Dodawanie obramowania i kolorów,

Wykonywanie obliczeń:

 • Rodzaje operatorów matematycznych,
 • Tworzenie prostych formuł,
 • Sumowanie Zakresu Komórek,
 • Funkcje (Średnia, Max, Min, Zaokr),
 • wykorzystanie funkcji arkuszowych w tworzeniu własnych arkuszy obliczeniowych, w tym m.in. funkcji jeżeli, suma.jeżeli, wyszukaj.pionowo, indeks, przesunięcie, bd.suma
 • tworzenie formuł tablicowych w przypadku złożonych problemów obliczeniowych
 • Odwołania względne i bezwzględne,
 • Formatowanie warunkowe,

Sortowanie danych i filtry:

 • Proste sortowanie danych,
 • Wykorzystanie autofiltrów,

Praca z tabelami:

 • Tworzenie tabel,
 • Szybkie wypełnianie tabel liczbami,
 • Tworzenie obliczeń w tabelach,
 • Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli,

Praca z wykresami:

 • Tworzenie prostych wykresów,
 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych,
 • Formatowanie wykresów,
 • tworzenie wykresów przestawnych

Drukowanie i jego opcje:

 • Przygotowywanie arkusza do wydruku

3.

Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Power Point

Praca z programem Power Point:

 • Uruchamianie programu Power Point,
 • Omówienie interfejsu programu,
 • Podstawowe funkcje programu,
 • Schematy działania prezentacji,
 • Zapis prezentacji w różnych formatach,

Praca ze slajdami:

 • Tworzenie nowego slajdu,
 • Wykorzystanie różnych układów slajdów
 • Formatowanie tła slajdów,
 • Nadawanie wzorca slajdów,
 • Wstawianie formatowanie tekstu na slajdzie,

Tabele i wykresy:

 • Tworzenie tabel na slajdzie,
 • Formatowanie tabeli,
 • Tworzenie wykresu,
 • Wstawianie wykresów z programu MS Excel,
 • Wstawianie różnych typów diagramów

Grafika i multimedia:

 • Operowanie krojem, kolorem i układem tekstu,
 • Efekty cieniowania i uwypuklania tekstu,
 • Wstawianie plików graficznych do slajdu,
 • Osadzanie plików filmowych i dźwiękowych na slajdzie,
 • Wstawianie "artystycznych" napisów jako obiektów - wykorzystanie narzędzia WordArt,

Animacje:

 • Dodawanie animacji do slajdów,
 • Animacja przejścia slajdu,
 • Efekty cieniowania i uwypuklania tekstu,
 • Efekty przejścia w listach i napisach,
 • Animacja elementów graficznych za pomocą efektów przejścia,
 • Określenie czasu wyświetlania animacji,
 • Dodawanie dźwięków do animacji,
 • Wyświetlanie pokazu prezentacji,
 • Próba tempa prezentacji,

Drukowanie:

 • Sposoby drukowania slajdów,
 • Dołączanie notatek i materiałów informacyjnych,
 • Pokaz slajdów,

Zapewniamy :

 • 12 godzin kursu ( 3 dni x 4 godziny )
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Płońsk, Ciechanów

ilość godzin szkolenia : 12 godzin

cena szkolenia : 1.480,00 zł

W cenie szkolenia :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
MS WORD – POZIOM PODSTAWOWY„

Program szkolenia ( 10 godzin tj. 2 dni x 5 godzin ):

 • Wiadomości podstawowe
 • Praca z dokumentem
 • Formatowanie
 • Wstawianie gotowych elementów w tekście
 • Tabulatory
 • Tabele
 • Grafika
 • Korzystanie z pomocy
 • Drukowanie

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu( 2 dni x 5 godzin)
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Ciechanów/Płońsk

ilość godzin szkolenia : 10 godzin

cena szkolenia : 1200,00 zł

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

W cenie szkolenia :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA„

Program szkolenia ( 10 godzin tj. 2 dni x 5 godzin ):

 • Podstawowe elementy komputera
 • Konfiguracja komputera
 • Poruszanie się po pulpicie systemu Windows
 • Praca z plikami i folderami
 • Praca z drukarką
 • Przeglądarka internetowa i poczta elektroniczna

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu( 2 dni x 5 godzin)
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Ciechanów/Płońsk

ilość godzin szkolenia : 10 godzin

cena szkolenia : 1200,00 zł

W cenie szkolenia :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
SZTUKA PREZENTACJI W MS POWER POINT„

Program szkolenia (1 dzień x 7 godzin ):

Praca z programem Power Point:

 • Uruchamianie programu Power Point,
 • Omówienie interfejsu programu,
 • Podstawowe funkcje programu,
 • Schematy działania prezentacji,
 • Zapis prezentacji w różnych formatach,

Praca ze slajdami:

 • Tworzenie nowego slajdu,
 • Wykorzystanie różnych układów slajdów
 • Formatowanie tła slajdów,
 • Nadawanie wzorca slajdów,
 • Wstawianie formatowanie tekstu na slajdzie,

Tabele i wykresy:

 • Tworzenie tabel na slajdzie,
 • Formatowanie tabeli,
 • Tworzenie wykresu,
 • Wstawianie wykresów z programu MS Excel,
 • Wstawianie różnych typów diagramów

Grafika i multimedia:

 • Operowanie krojem, kolorem i układem tekstu,
 • Efekty cieniowania i uwypuklania tekstu,
 • Wstawianie plików graficznych do slajdu,
 • Osadzanie plików filmowych i dźwiękowych na slajdzie,
 • Wstawianie "artystycznych" napisów, jako obiektów - wykorzystanie narzędzia WordArt,

Animacje:

 • Dodawanie animacji do slajdów,
 • Animacja przejścia slajdu,
 • Efekty cieniowania i uwypuklania tekstu,
 • Efekty przejścia w listach i napisach,
 • Animacja elementów graficznych za pomocą efektów przejścia,
 • Określenie czasu wyświetlania animacji,
 • Dodawanie dźwięków do animacji,
 • Wyświetlanie pokazu prezentacji,
 • Próba tempa prezentacji,

Drukowanie:

 • Sposoby drukowania slajdów,
 • Dołączanie notatek i materiałów informacyjnych,
 • Pokaz slajdów,

Zapewniamy :

 • 7 godzin kursu
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Ciechanów/Płońsk

ilość godzin szkolenia : 7 godzin

cena szkolenia : 840,00 zł

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

W cenie szkolenia :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
MS WORD W BIZNESIE„

Celem szkolenia jest przygotowanie do efektywnego wykorzystania programu tekstowego w pracy biznesowej , obrabiania i edytowania dokumentów potrzebną na różnych stanowiskach w strukturze firmy. Podczas szkolenia szczególna uwaga zostaje zwrócona na efektywne wykorzystanie programu w pracy biznesowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na narzędzia Word wzmacniające przygotowanie profesjonalnych dokumentów i raportów .

Szkolenie obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje w programie których umiejętne wykorzystanie umożliwi wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy tworzeniu, edycji i wydruku dokumentów.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wykorzystywał zaawansowane wzorce dokumentów, profesjonalnie formatował tekst i wzbogacał go w podnoszące estetykę o elementy graficzne. Dzięki zastosowaniu poznanych metod będzie samodzielnie tworzył korespondencję seryjną, dodawał i modyfikował odwołania, oraz będzie dostosował edytor do swoich potrzeb.

Program szkolenia (7 godzin tj. 1 dzień x 7 godzin )

Podczas szkolenia Uczestnik nabędzie umiejętność:

 • wykorzystywanie funkcji edytora tekstu– profesjonalne edytowanie dokumentów

 • Zarządzał programem i dostosował go do swoich potrzeb i preferencji

 • Wykorzystywał w pracy zaawansowane funkcje szablonów i stylów

 • Tworzył zakładki, odsyłacze, spisy treści i odwołania

 • Wstawiał do tekstu i edytował elementy graficzne oraz inne rodzaje plików

 • Obsługiwał korespondencję seryjną

 • Dzielił dokumenty na sekcje oraz pracował z dużymi dokumentami

 • Wykorzystywał model pracy grupowej na dokumencie

 • Zarządzał dokumentem oraz poprawnie go zabezpieczać

Zapewniamy :

 • 7 godzin kursu
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Ciechanów /Płońsk

ilość godzin szkolenia : 7 godzin

cena szkolenia : 1.100,00 zł

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
EXCEL – w pracy przedstawiciela handlowego i handlowca„

Program szkolenia (10 godzin tj. 2 dni x 5 godzin ):

 1. Kalkulacje w arkuszu kalkulacyjnym Excel:
  • Kalkulacje ceny: hurtowe, detaliczne, netto, brutto, w odniesieniu do cen konkurencji, w odniesieniu do popytu, w odniesieniu do kosztów
  • Kalkulacje marży: kwotowa i procentowa, pokrycia I, II i III stopnia
  • Kalkulacje zysków: netto i brutto, pośrednie i bezpośrednie
  • Kalkulacje kosztów działu marketingu
 2. Analizy sprzedaży jako wsparcie w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL:
 3. Analiza kosztów
 4. Zestawienia portfela produktów, segmentów rynku
 5. Graficzna prezentacja wyników analiz marketingowych i sprzedażowych

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

miejsce szkolenia : Ciechanów /Płońsk

ilość godzin szkolenia : 10 godzin

cena szkolenia :1950,00 zł

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla większej grupy cena każdorazowo ustalania ze zlecającym .

W cenie szkolenia :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną